297/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan Museovirastosta 19 päivänä toukokuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2004) 4 ja 11 § seuraavasti:

4 §

Museovirastossa on pääjohtaja, ylijohtaja, hallintojohtaja, osastonjohtajia ja muita virkamiehiä sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

11 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta. Pääjohtajan virka täytetään toistaiseksi tai enintään viiden vuoden määräajaksi.

Ylijohtajan nimittää opetusministeriö. Hallintojohtajan ja osastonjohtajat nimittää pääjohtaja.

Ylijohtaja nimittää Suomen kansallismuseon virkamiehen ja ottaa työsopimussuhteisen henkilön.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Pääjohtajan sijaisen määrää opetusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Hallitusneuvos
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.