252/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, muutetaan vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista 20 päivänä kesäkuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (558/2001) 1 §:n 2 momentin c kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §
Suomalaisen intressin olemassaolo

Suomalaisen intressin voidaan katsoa olevan olemassa muun muassa seuraavissa tapauksissa:

c) investoinnin suorittaja on Suomessa rekisteröity yhteisö tai ulkomainen yhteisö, jossa suomalaiset käyttävät määräysvaltaa, ja investointi hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavan pk-yrityksen kansainvälistymistä, tai


2 §
Kaupallisen riskin kattaminen ulkomaille suuntautuvan investoinnin osalta

Valtion vientitakuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu vientitakuu voidaan myöntää, jos rahoituksen saatavuutta ei voida turvata ilman tällaista vakuutta ja jos hankkeen rahoituksessa toteutuu riittäväksi katsottava riskinjako kansainvälisen kehitysrahoituslaitoksen tai muun rahoituslaitoksen kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Christina Snellman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.