250/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, muutetaan valtiovarainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 ja 7 kohta sekä 7 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentti asetuksessa 845/2008 ja 5 §:n 7 kohta asetuksessa 58/2004, seuraavasti:

4 §
Johtavat virkamiehet

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön päällikkönä hallinto- ja kehitysjohtaja ja valtioneuvoston controller -toiminnon päällikkönä valtioneuvoston controller.


5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


2) hallinto- ja kehitysjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;


7) valtion IT-johtajalla, neuvottelujohtajalla, lainsäädäntöneuvoksella, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;


7 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerillä, osaston päälliköllä, hallinto- ja kehitysjohtajalla sekä työjärjestyksessä määrätyn yksikön tai osaston sisäisen yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu heidän alaiselleen virkamiehelle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Henkilöstöpäällikkö
Ulla Vilhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.