239/2009

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 22 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 29 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee asuntojen haltijoita ja omistajia sekä majoitustilojen ja hoitolaitoksien toiminnanharjoittajia. Tässä asetuksessa säädetään pelastuslain (468/2003) 29 §:ssä tarkoitettujen asuntoihin, majoitustiloihin ja hoitolaitoksiin sijoitettujen palovaroittimien riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta ja toiminnasta sekä palovaroittimien toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palovaroittimella laitetta, joka havaitsee savun ja antaa akustisen hälytyksen;

2) muulla paloilmaisulaitteella laitetta, jota käytetään pelastuslain (468/2003) 29 §:n mukaisen palovaroittimen sijasta.

3 §
Palovaroittimien määrä ja sijoittaminen

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Majoitushuoneita sisältävän palo-osaston yleiset tilat on varustettava kerroksittain vähintään yhdellä palovaroittimella. Yleisten tilojen huoneistoalan jokaista alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot.

Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua muuta paloilmaisulaitetta käytettäessä on laitteen savuilmaisimien määrän ja sijoittamisen vastattava vähintään 1―3 momenttien vaatimuksia.

4 §
Hälytysäänen kuuluvuus

Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Tarvittaessa hälytys tulee antaa muutenkin kuin äänimerkillä.

5 §
Palovaroittimen kunnossapito

Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Tekninen johtaja
Hannu Olamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.