232/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n johdantokappale ja 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 kohta asetuksessa 1209/2007, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:

1) Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin, Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön, valtion pelastusoppilaitoksen rehtorin, sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen johtajan, Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan, puolustushallinnon palvelukeskuksen johtajan ja valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtajan virat;Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.