170/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/1991) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 631/1993:

1 §
Maanmittaustoimistot ja niiden toimialueet

Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot ja niiden toimialueet ovat seuraavat:

1) Etelä-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueista;

2) Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakuntien alueista;

3) Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto muodostuu Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien alueista;

4) Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueista;

5) Etelä-Savon maanmittaustoimisto muodostuu Etelä-Savon maakunnan alueesta;

6) Pohjois-Savon maanmittaustoimisto muodostuu Pohjois-Savon maakunnan alueesta;

7) Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto muodostuu Pohjois-Karjalan maakunnan alueesta;

8) Keski-Suomen maanmittaustoimisto muodostuu Keski-Suomen maakunnan alueesta;

9) Pohjanmaan maanmittaustoimisto muodostuu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueista;

10) Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto muodostuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueesta lukuunottamatta Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kuntia;

11) Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto muodostuu Kainuun maakunnan sekä Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien alueista; ja

12) Lapin maanmittaustoimisto muodostuu Lapin maakunnan alueesta.

2 §
Kielellinen jaotus

Etelä-Suomen ja Kaakkois-Suomen maanmittaustoimistot ovat suomenkielisiä suomenkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin maanmittaustoimiston toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.

Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maanmittaustoimistot ovat suomenkielisiä suomenkielisten, ruotsinkielisiä ruotsinkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin maanmittaustoimiston toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.

Muut kuin 1 ja 2 momentissa mainitut maanmittaustoimistot ovat suomenkielisiä.

3 §
Maanmittaustoimistojen hallintopaikat

Maanmittaustoimistojen hallintopaikat ovat seuraavat:

1) Etelä-Suomen maanmittaustoimisto on Hämeenlinnassa;

2) Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto on Turussa;

3) Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto on Tampereella;

4) Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto on Kouvolassa;

5) Etelä-Savon maanmittaustoimisto on Mikkelissä;

6) Pohjois-Savon maanmittaustoimisto on Kuopiossa;

7) Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto on Joensuussa;

8) Keski-Suomen maanmittaustoimisto on Jyväskylässä;

9) Pohjanmaan maanmittaustoimisto on Vaasassa;

10) Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto on Oulussa;

11) Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto on Kajaanissa; ja

12) Lapin maanmittaustoimisto on Rovaniemellä.

Lisäksi maanmittaustoimistolla voi olla tarpeen mukaan alueellisia palvelupisteitä, joiden perustamisesta päättää Maanmittauslaitos.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä toukokuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista (376/1998).

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Timo Kotkasaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.