167/2009

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008―2013 27 päivänä maaliskuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (185/2008) 3 §:n 5 kohta sekä

muutetaan 3 §:n 4 kohta, 5 §:n 1 momentti sekä 14 §:n otsikko ja 2 momentti seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) rakennelmalla perinteisiä karjatalouteen liittyviä kooltaan vähäisiä ja kevytrakenteisia rakennelmia.

5 §
Kosteikkojen alueellinen kohdentaminen

Kosteikon perustamiseen voidaan myöntää tukea vain sellaisiin kohteisiin, joilla peltoja on yli 20 prosenttia kyseisen vesistön tai valtaojan yläpuolisesta valuma-alueesta. Jos perustettavat kosteikot muodostavat hankekokonaisuuden, edellä mainittua 20 prosentin osuutta arvioidaan hankekokonaisuuden kannalta.


14 §
Oman työn ja vastikkeetta tehdyn työn korvattavuus

Vastikkeetta tehty kosteikon perustamiseen liittyvä työ sekä arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaus ja aitaaminen, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeen, voidaan hyväksyä korvattavaksi kustannukseksi, jos tukea haetaan ei-tuotannolliseen investointiin, jonka toteuttaa toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.