114/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES–osa-alueilla 25―32

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskankalastus kielletään ICES osa-alueilla 25―32 Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (773/2008) 2 § 1 kohdassa tarkoitetuille aluksille osoitetun suurimman sallitun saaliin täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten ICES osa-alueilta 25―32 pyytämän turskan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen jälleenlaivaus ja purku on kielletty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.