95/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 19 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 648/2008, seuraavasti:

19 §
Aloitustuen määrä

Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle voidaan myöntää aloitustukea avustuksena enintään 35 000 euroa ja korkotukena enintään 20 000 euroa sekä lisäkorkotukea enintään 15 000 euroa.

Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle voidaan myöntää aloitustukea avustuksena enintään 5 000 euroa ja korkotukena enintään 20 000 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2009.

Vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (64/2008) liitteessä 1 tarkoitetulla C-alueella lisäkorkotukea voidaan myöntää sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt tuen. Tuki myönnetään ja maksetaan komission päätöksen mukaisin ehdoin.

Tätä asetusta sovelletaan C-alueella myös hakemukseen, joka on vireillä tämän asetuksen tullessa voimaan, edellyttäen että hakija täydentää hakemustaan lisäkorkotukea koskevilla tiedoilla.

Lisäkorkotukea voidaan lisäksi hakemuksesta myöntää C-alueella sellaiselle 12 päivänä toukokuuta 2008 tai sen jälkeen aloitustukea saaneelle viljelijälle, joka lisäkorkotukea koskevan hakemuksen vireille tullessa täyttää aloitustuen myöntämisen edellytykset. Lisäkorkotuki voidaan tällöin erillistä päätöstä tekemättä myöntää myös aloitustuen myöntämistä koskevaa päätöstä muuttamalla.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.