88/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan lääkevaihdosta 3 päivänä maaliskuuta 2003 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (210/2003) 2 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 86/2006, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti ja 2 § seuraavasti:

1 §

Lääkelain 57 c §:n 1 momentissa tarkoitettuun Lääkelaitoksen luetteloon sisältyvien vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle sekä lääkkeiden hintatietoja ylläpitäville Suomen Apteekkariliitto―Finlands apotekareförbund ry:lle ja Yliopiston apteekille vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Apteekilla on velvollisuus vaihtaa lääkärin määräämä lääkevalmiste ainoastaan sellaiseen Lääkelaitoksen luetteloon sisältyvään lääkevalmisteeseen, jonka hinta on ilmoitettu mainitussa määräajassa ja joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan valmisteeseen on lääkelain 57 b §:n 1 momentin mukainen.


2 §

Kansaneläkelaitoksen tulee julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja niiden hinnoista viimeistään seitsemän päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Luettelo voidaan julkaista myös yksinomaan sähköisesti Internetissä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Sanna Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.