82/2009

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä kesäkuuta 2008 annetun työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (460/2008) 18 §:n 16 ja 17 kohta sekä

lisätään 18 §:ään uusi 18 kohta sekä uusi 52 a § seuraavasti:

18 §
Alueiden kehittämisyksikkö

Alueiden kehittämisyksikkö käsittelee seuraavat asiat:


16) ohjelmakauden 2000―2006 hallintoviranomaistehtävät tavoite 1, 2 ja 3 ohjelmissa sekä Equal-yhteisöaloiteohjelmassa;

17) Interreg- ja Urban yhteisöaloitteita koskevat tehtävät; sekä

18) kansallisen lähialueyhteistyön koordinointi.

52 a §
Alueiden kehittämisestä vastaavan alivaltiosihteerin ratkaisuvalta

Alueiden kehittämisestä vastaava alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) rakennerahastolain (1401/2006) 29 §:n mukaista valvojan nimittämistä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmassa.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.