77/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1347/2007) 8 § sekä

muutetaan 1, 4 ja 6 § sekä 9 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, säädettyjen eläinpalkkiojärjestelmien soveltamista.

4 §
Sonnien ja härkien tilakohtaisen lukumäärän rajoitukset

Sonni- ja härkäpalkkioita myönnettäessä ei sovelleta neuvoston tilatukiasetuksen 110 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 90 nautaeläimen tilakohtaista enimmäismäärää.

Jos neuvoston tilatukiasetuksen 110 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu Suomelle vahvistettu enimmäismäärä (maakiintiö) ylittyy, tehtävä suhteellinen vähennys kohdistuu vain niihin tuottajiin, joiden hakemuksessa tai hakemuksissa olevien tukikelpoisten sonnien ja ensimmäisen ikäryhmän härkien yhteismäärä ylittää 25 eläintä kalenterivuotta ja tilaa kohti.

6 §
Uuhipalkkio

Neuvoston tilatukiasetuksen 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vähimmäismäärä, josta uuhipalkkiota voi hakea, on kymmenen uuhta.

9 §
Asiakirjojen säilytys

Tukihakemukseen liittyviksi asiakirjoiksi katsotaan myös nautaeläinluettelot sekä lammas- ja vuohirekisteristä saadut eläinluettelot.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.