52/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 7 päivänä joulukuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1249/2007) liite 1:n 1, 5.2, 5.3 ja 6 kohta ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta asetuksessa 411/2008, liite 1:n 5.3 ja 6 kohta ja liite 2:n 1―3 ja 6 kohta asetuksessa 230/2008 ja liite 2:n 4, 5 ja 7 kohta asetuksessa 1050/2008, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2009 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2009 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.