49/2009

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 8 päivänä tammikuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (6/2007) 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 4 ja 8 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (614/2008) (ministeriön asetus).

3 §
Taseen vastattavaa koskevat poikkeukset

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkana esitetään maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 125 §:n 3 momentissa tarkoitettu vastuuvelka ja Merimieseläkekassan vastuuvelkana merimieseläkelain (1290/2006) 200 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka.


4 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Ministeriön asetuksen 7 §:n 4―13 kohdan mukaiset liitetiedot saa jättää esittämättä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa lisäksi jättää esittämättä ministeriön asetuksen 7 §:n 14 kohdan mukaiset tiedot.

Liitetietoina esitetään:

1) selvitys vastuuvelan laskentaperiaatteista; ja

2) selvitys maatalousyrittäjän eläkelain 127 §:n 6 momentissa tarkoitetuista määräajaksi myönnetyistä poikkeuksista tai merimieseläkelain 198 §:ssä tarkoitetuista poikkeuksista, niiden vaikutuksesta toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Finanssivalvonnan antamaan lupaan.

8 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa jättää esittämättä tilinpäätöksen liitetietoina ministeriön asetuksen 11 §:n 3―6 momentissa ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 2009.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 laadittaviin tilinpäätöksiin ja konsernitilinpäätöksiin.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.