47/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Merimieslääkäriksi hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi hakemuksesta hyväksyä laillistetun lääkärin merimieslääkäriksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lääkärille on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja että hän on Suomessa suorittanut koulutuksen merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista.

2 §
Täydennyskoulutusvelvollisuus

Merimieslääkärin työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että merimieslääkäri osallistuu riittävästi, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein, ammattitaitoaan ylläpitävään merialan työolosuhteita ja terveysvaatimuksia käsittelevään täydennyskoulutukseen.

Täydennyskoulutusvelvollisuus koskee myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa merimieslääkäriä.

3 §
Luettelo hyväksytyistä merimieslääkäreistä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on pidettävä saatavilla luettelo hyväksytyistä merimieslääkäreistä.

4 §
Tarkemmat säännökset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 §:ssä tarkoitetun hakemuksen sisällöstä ja hakumenettelystä sekä 1 §:ssä tarkoitetun koulutuksen ja 2 §:ssä tarkoitetun täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta ja määrästä. Merimiesasiain neuvottelukuntaa on kuultava ennen asetuksen antamista.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi 19 päivänä joulukuuta 1997 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1250/1997).

Merenkulkulaitoksen ennen tämän lain voimaantuloa hyväksymällä merimieslääkärillä on oikeus toimia toistaiseksi ilman uutta hakemusta.

HE 168/2008
StVM 36/2008
EV 191/2008

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.