16/2009

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 25 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 28 päivänä helmikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2008) 9 §:n 3 momentti sekä

lisätään 25 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti:

9 §
Eläinten ruokinta ja hoito

Emakoille ja ensikoille on annettava pesäntekomateriaalia.

25 §
Voimaantulo

Jos 4 §:ssä tarkoitettu sitoumus on tehty vuonna 2008, riittää, että pykälän 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2009.Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.