Säädökset alkuperäisinä: 2008

750/2008
Laki väylämaksulain muuttamisesta
749/2008
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
748/2008
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
747/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009 työttömyysvakuutusmaksuista
746/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
745/2008
Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio
744/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
743/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
742/2008
Valtioneuvoston asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
741/2008
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentista vuonna 2009
740/2008
Laki tullilain 12 §:n kumoamisesta
739/2008
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
738/2008
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
737/2008
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
736/2008
Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta
735/2008
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä
734/2008
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä
733/2008
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta
732/2008
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
731/2008
Laki painelaitelain muuttamisesta
730/2008
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
729/2008
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
728/2008
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista
727/2008
Laki Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
726/2008
Laki Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
725/2008
Laki ydinenergialain 69 §:n muuttamisesta
724/2008
Laki rikoslain muuttamisesta
723/2008
Laki ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
722/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
721/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
720/2008
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
719/2008
Tasavallan presidentin asetus pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
718/2008
Laki säteilylain 52 a §:n muuttamisesta
717/2008
Laki Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta
716/2008
Laki seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta
715/2008
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain kumoamisesta
714/2008
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
713/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
712/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta
711/2008
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
710/2008
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
709/2008
Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
708/2008
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
707/2008
Laki työsopimuslain muuttamisesta
706/2008
Laki opintotukilain muuttamisesta
705/2008
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa
704/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
703/2008
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön voimaansaattamisesta sekä perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
702/2008
Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
701/2008
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.