Säädökset alkuperäisinä: 2008

900/2008
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
899/2008
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
898/2008
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
897/2008
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta
896/2008
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
895/2008
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
894/2008
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
893/2008
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
892/2008
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
891/2008
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
890/2008
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
889/2008
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
888/2008
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta
887/2008
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
886/2008
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
885/2008
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
884/2008
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
883/2008
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 43 b §:n muuttamisesta
882/2008
Laki säästöpankkilain 120 b §:n muuttamisesta
881/2008
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
880/2008
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
879/2008
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta
878/2008
Laki Finanssivalvonnasta
877/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
876/2008
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
875/2008
Valtiovarainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
874/2008
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista
873/2008
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista
872/2008
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
871/2008
Valtiovarainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa hoitavista maistraateista
870/2008
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta
869/2008
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
868/2008
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi
867/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista
866/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista
865/2008
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta
864/2008
Laki viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta
863/2008
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
862/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
861/2008
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
860/2008
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 b §:n muuttamisesta
859/2008
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
858/2008
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
857/2008
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta sekä Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
856/2008
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta
855/2008
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
854/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettavasta tasausvastuun osuudesta
853/2008
Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta
852/2008
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta
851/2008
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.