Säädökset alkuperäisinä: 2008

1050/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1049/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1048/2008
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1047/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009 liikenneturvallisuusmaksusta
1046/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työttömyysvakuutusrahastolle omavastuumaksuasiassa ilmoitettavista tiedoista
1045/2008
Valtioneuvoston asetus erityishuoltopiireistä
1044/2008
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1043/2008
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta
1042/2008
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1041/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1040/2008
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1039/2008
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1038/2008
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta
1037/2008
Laki perusopetuslain 9 §:n muuttamisesta
1036/2008
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta
1035/2008
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1034/2008
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1033/2008
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
1032/2008
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen 1 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
1031/2008
Ympäristöministeriön työjärjestys
1030/2008
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista
1029/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1028/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1027/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1026/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta
1025/2008
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1024/2008
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1023/2008
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
1022/2008
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1021/2008
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1020/2008
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1019/2008
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1018/2008
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1017/2008
Verohallinnon päätös vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1016/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1015/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista
1014/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
1013/2008
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1012/2008
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta
1011/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1010/2008
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2009
1009/2008
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä
1008/2008
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1007/2008
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1006/2008
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
1005/2008
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
1004/2008
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen 7 §:n muuttamisesta
1003/2008
Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
1002/2008
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1001/2008
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.