Säädökset alkuperäisinä: 2008

150/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2008
149/2008
Valtioneuvoston asetus Lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
148/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
147/2008
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
146/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
145/2008
Valtioneuvoston päätös Kiukaisten kunnan liittämisestä Euran kuntaan
144/2008
Valtioneuvoston päätös Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin
143/2008
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008
142/2008
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
141/2008
Laki Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
140/2008
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
139/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
138/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
137/2008
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
136/2008
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
135/2008
Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
134/2008
Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
133/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013
132/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2008 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
131/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta
130/2008
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013
129/2008
Valtioneuvoston asetus tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
128/2008
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
127/2008
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
126/2008
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
125/2008
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain 81 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
124/2008
Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
123/2008
Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain voimaantulosta
122/2008
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
121/2008
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
120/2008
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
119/2008
Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta
118/2008
Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta
117/2008
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
116/2008
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
115/2008
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
114/2008
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
113/2008
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
112/2008
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
111/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
110/2008
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2008
109/2008
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
108/2008
Vuoden 2008 lisätalousarvio
107/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista
106/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
105/2008
Valtioneuvoston päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemiön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta
104/2008
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
103/2008
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
102/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta
101/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.