Säädökset alkuperäisinä: 2008

200/2008
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
199/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien siirrosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
198/2008
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
197/2008
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
196/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
195/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
194/2008
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
193/2008
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
192/2008
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro―Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
191/2008
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
190/2008
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa
189/2008
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
188/2008
Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
187/2008
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
186/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
185/2008
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008―2013
184/2008
Laki Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
183/2008
Laki Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
182/2008
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
181/2008
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
180/2008
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
179/2008
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
178/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
177/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
176/2008
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
175/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
174/2008
Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta
173/2008
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
172/2008
Laki kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta
171/2008
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n muuttamisesta
170/2008
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta
169/2008
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
168/2008
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
167/2008
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
166/2008
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin
165/2008
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
164/2008
Laki terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta
163/2008
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
162/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
161/2008
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
160/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
159/2008
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen 38 §:n muuttamisesta
158/2008
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
157/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
156/2008
Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
155/2008
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
154/2008
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2008
153/2008
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
152/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
151/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2006 ja alkuvuoden 2007 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.