Säädökset alkuperäisinä: 2008

1100/2008
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
1099/2008
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1098/2008
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1097/2008
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1096/2008
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
1095/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1094/2008
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1093/2008
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1092/2008
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1091/2008
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1090/2008
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
1089/2008
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1088/2008
Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta
1087/2008
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 a §:n muuttamisesta
1086/2008
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1085/2008
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1084/2008
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1083/2008
Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
1082/2008
Valtioneuvoston asetus rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpanosta
1081/2008
Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta
1080/2008
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1079/2008
Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
1078/2008
Laki tuloverolain 45 §:n muuttamisesta
1077/2008
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1076/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1075/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1074/2008
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1073/2008
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1072/2008
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1071/2008
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1070/2008
Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1069/2008
Laki kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1068/2008
Laki kuntalain muuttamisesta
1067/2008
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1066/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista
1065/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
1064/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden paloturvallisuudesta
1063/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevista lomakkeista
1062/2008
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1061/2008
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1060/2008
Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1059/2008
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta
1058/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta ja hintaseurannasta
1057/2008
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1056/2008
Opetusministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1055/2008
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1054/2008
Laki vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta
1053/2008
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1052/2008
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1051/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.