Säädökset alkuperäisinä: 2008

300/2008
Ympäristöministeriön työjärjestys
299/2008
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta
298/2008
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta
297/2008
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta
296/2008
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
295/2008
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
294/2008
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
293/2008
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
292/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
291/2008
Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta
290/2008
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
289/2008
Laki eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
288/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä
287/2008
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista
286/2008
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
285/2008
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
284/2008
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä
283/2008
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
282/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
281/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
280/2008
Verohallinnon työjärjestys
279/2008
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä
278/2008
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta
277/2008
Laki jätelain muuttamisesta
276/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta swine vesicular -taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
275/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2007 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
274/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
273/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
272/2008
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
271/2008
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
270/2008
Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
269/2008
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta
268/2008
Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta
267/2008
Laki autoverolain muuttamisesta
266/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
265/2008
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta
264/2008
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
263/2008
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
262/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
261/2008
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
260/2008
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
259/2008
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
258/2008
Laki rakennusverolain 25 §:n muuttamisesta
257/2008
Laki suhdannetalletuslain 14 ja 17 §:n muuttamisesta
256/2008
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
255/2008
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
254/2008
Laki verontilityslain muuttamisesta
253/2008
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
252/2008
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 ja 17 §:n muuttamisesta
251/2008
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 31 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.