Säädökset alkuperäisinä: 2008

350/2008
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa
349/2008
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
348/2008
Laki pelastuslain 9 §:n muuttamisesta
347/2008
Laki maa-aineslain muuttamisesta
346/2008
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
345/2008
Laki kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta
344/2008
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
343/2008
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
342/2008
Laki ydinenergialain muuttamisesta
341/2008
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
340/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
339/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
338/2008
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
337/2008
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
336/2008
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
335/2008
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
334/2008
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2008
333/2008
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista
332/2008
Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
331/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta
330/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
329/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
328/2008
Valtioneuvoston päätös Askaisten kunnan ja Lemun kunnan liittämisestä Maskun kuntaan
327/2008
Valtioneuvoston päätös Alastaron kunnan ja Mellilän kunnan liittämisestä Loimaan kaupunkiin
326/2008
Valtioneuvoston päätös Lapin kunnan liittämisestä Rauman kaupunkiin
325/2008
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta
324/2008
Laki Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
323/2008
Laki Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
322/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2008/2009 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
321/2008
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
320/2008
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
319/2008
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä tehdyn Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
318/2008
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
317/2008
Valtioneuvoston päätös Lehtimäen kunnan liittämisestä Alajärven kaupunkiin
316/2008
Valtioneuvoston päätös Vahdon kunnan liittämisestä Ruskon kuntaan
315/2008
Valtioneuvoston päätös Mäntän kaupungin liittämisestä Vilppulan kuntaan
314/2008
Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin, Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupungin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin perustamisesta
313/2008
Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin, Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttamisesta ja uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta
312/2008
Tasavallan presidentin asetus tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen 8 voimaansaattamisesta
311/2008
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
310/2008
Laki merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
309/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
308/2008
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta
307/2008
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
306/2008
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
305/2008
Valtioneuvoston päätös Vampulan kunnan liittämisestä Huittisten kaupunkiin
304/2008
Valtioneuvoston päätös Kälviän kunnan, Lohtajan kunnan ja Ullavan kunnan liittämisestä Kokkolan kaupunkiin
303/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
302/2008
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
301/2008
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen tiede ja tutkimus -juhlarahasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.