Säädökset alkuperäisinä: 2008

450/2008
Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
449/2008
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
448/2008
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
447/2008
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
446/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
445/2008
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
444/2008
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 16 §:n muuttamisesta
443/2008
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
442/2008
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
441/2008
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
440/2008
Laki tieliikennelain muuttamisesta
439/2008
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta
438/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
437/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
436/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
435/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä
434/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä
433/2008
Valtioneuvoston asetus työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvostosta
432/2008
Valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitusmerkinnöistä
431/2008
Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta
430/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
429/2008
Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
428/2008
Valtioneuvoston päätös Enon kunnan ja Pyhäselän kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin
427/2008
Valtioneuvoston päätös Piikkiön kunnan liittämisestä Kaarinan kaupunkiin
426/2008
Valtioneuvoston päätös Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan lakkauttamisesta ja uuden Jyväskylän kaupungin perustamisesta
425/2008
Valtioneuvoston päätös Jämsän kaupungin ja Jämsänkosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Jämsän kaupungin perustamisesta
424/2008
Valtioneuvoston päätös Joutsenon kaupungin liittämisestä Lappeenrannan kaupunkiin
423/2008
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
422/2008
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista
421/2008
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 35 §:n muuttamisesta
420/2008
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta
419/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
418/2008
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008―2013
417/2008
Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
416/2008
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
415/2008
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
414/2008
Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio
413/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 metsänhoitomaksun perusteesta
412/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
411/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
410/2008
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
409/2008
Laki vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
408/2008
Laki eläintautilain muuttamisesta
407/2008
Laki Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
406/2008
Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
405/2008
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
404/2008
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
403/2008
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
402/2008
Valtioneuvoston asetus sähköturvallisuusasetuksen 14 §:n muuttamisesta
401/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus hissien turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.