Säädökset alkuperäisinä: 2008

500/2008
Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta
499/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja –ajankohdista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
498/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
497/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
496/2008
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
495/2008
Valtioneuvoston asetus maatilojen lämpökeskusten, siipikarjatalouden ja turkistarhauksen rakentamisinvestointien tukemisesta vuonna 2008
494/2008
Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
493/2008
Laki kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
492/2008
Laki kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
491/2008
Laki kemikaalilain muuttamisesta
490/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
489/2008
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 28 §:n muuttamisesta
488/2008
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
487/2008
Tasavallan presidentin asetus kontteja koskevan vuoden 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muutosten voimaansaattamisesta
486/2008
Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
485/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä
484/2008
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
483/2008
Laki Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
482/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
481/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista
480/2008
Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin
479/2008
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
478/2008
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä
477/2008
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
476/2008
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
475/2008
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta
474/2008
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta
473/2008
Tasavallan presidentin asetus eräiden Mansaaren kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
472/2008
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
471/2008
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta
470/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta
469/2008
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
468/2008
Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perustamisesta
467/2008
Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Paraisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-Turunmaan kaupungin perustamisesta
466/2008
Valtioneuvoston päätös Sammatin kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin
465/2008
Valtioneuvoston päätös Savonrannan kunnan liittämisestä Savonlinnan kaupunkiin sekä eräiden Enonkosken kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Savonlinnan kaupunkiin
464/2008
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
463/2008
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
462/2008
Laki eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta
461/2008
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
460/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
459/2008
Laki Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
458/2008
Laki Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
457/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
456/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
455/2008
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta
454/2008
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
453/2008
Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
452/2008
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen muuttamisesta
451/2008
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.