Säädökset alkuperäisinä: 2008

550/2008
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
549/2008
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
548/2008
Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta
547/2008
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen 2 luvun muuttamisesta
546/2008
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
545/2008
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
544/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
543/2008
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista
542/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden rakennetuen perustana olevista rakennusten hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
541/2008
Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta
540/2008
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
539/2008
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
538/2008
Verohallinnon päätös vuoden 2008 kiinteistöverotuksen päättymisestä
537/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
536/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
535/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
534/2008
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen
533/2008
Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan maakunnassa
532/2008
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
531/2008
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
530/2008
Laki tuloverolain 34 §:n muuttamisesta
529/2008
Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta
528/2008
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 c §:n muuttamisesta
527/2008
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
526/2008
Laki vakuutusluokista
525/2008
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
524/2008
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
523/2008
Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta
522/2008
Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta
521/2008
Vakuutusyhtiölaki
520/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista
519/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa
518/2008
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
517/2008
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
516/2008
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
515/2008
Valtiovarainministeriön asetus Mika Waltari -juhlarahasta
514/2008
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
513/2008
Laki ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
512/2008
Laki henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
511/2008
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta
510/2008
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
509/2008
Laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta
508/2008
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 b §:n muuttamisesta
507/2008
Laki sijoitusrahastolain 144 §:n muuttamisesta
506/2008
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 69 §:n muuttamisesta
505/2008
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 145 §:n muuttamisesta
504/2008
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
503/2008
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
502/2008
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
501/2008
Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.