Säädökset alkuperäisinä: 2008

700/2008
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
699/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
698/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinkokorvauksista ja arviointiperusteista
697/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun asetuksen muuttamisesta
696/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
695/2008
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2008
694/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
693/2008
Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
692/2008
Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
691/2008
Valtioneuvoston asetus metsäalan palkkatilastolautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
690/2008
Laki yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta
689/2008
Laki kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta
688/2008
Laki autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta
687/2008
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
686/2008
Laki merilain muuttamisesta
685/2008
Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
684/2008
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
683/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvasta vuonna 2009
682/2008
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
681/2008
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
680/2008
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
679/2008
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
678/2008
Laki puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta
677/2008
Laki Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
676/2008
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
675/2008
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
674/2008
Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
673/2008
Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
672/2008
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
671/2008
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
670/2008
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
669/2008
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
668/2008
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
667/2008
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
666/2008
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
665/2008
Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
664/2008
Tasavallan presidentin asetus Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
663/2008
Laki tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta
662/2008
Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta
661/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
660/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
659/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
658/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
657/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta
656/2008
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
655/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
654/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
653/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkamisesta
652/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
651/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.