Säädökset alkuperäisinä: 2008

1150/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1149/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
1148/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
1147/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 13 ja 17 §:n muuttamisesta
1146/2008
Valtioneuvoston asetus Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta
1145/2008
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1144/2008
Valtioneuvoston asetus rangaistuksen täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1143/2008
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 20 §:n muuttamisesta
1142/2008
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1141/2008
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1140/2008
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1139/2008
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1138/2008
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1137/2008
Laki elintarvikelain muuttamisesta
1136/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1135/2008
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1134/2008
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1133/2008
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen kumoamisesta
1132/2008
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1131/2008
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1130/2008
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
1129/2008
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1128/2008
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1127/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1126/2008
Puolustusministeriön asetus sitoumusajoista ja sitoumuskorvauksista
1125/2008
Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
1124/2008
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta
1123/2008
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1122/2008
Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta
1121/2008
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta
1120/2008
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1119/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1118/2008
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta
1117/2008
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
1116/2008
Laki lukiolain muuttamisesta
1115/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2009 suoritettavasta määrärahasta
1114/2008
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista
1113/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista
1112/2008
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1111/2008
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä
1110/2008
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n kumoamisesta
1109/2008
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1108/2008
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1107/2008
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1106/2008
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1105/2008
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1104/2008
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1103/2008
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1102/2008
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
1101/2008
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.