1135/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta 28 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1407/2006) 1 §:n 2 momentin 1, 3 ja 4 kohta sekä 3 momentin 2 kohta, 2 §:n otsikko ja 3 momentti sekä 5 §:n 1 momentti ja

lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

1 §
Alueelliset rajat kasvullisen metsämaan laskemisessa viljelmän pinta-alaan

Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat:

1) Ahvenanmaan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat;


3) Pirkanmaan maakunnasta muut kunnat kuin Ikaalinen, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Ruovesi ja Virrat; sekä

4) Keski-Suomen maakunnasta muut kunnat kuin Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski.

Keski-Suomen alueeseen kuuluvat:


2) Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnista muut kuin Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat kunnat; sekä


2 §
Maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät

Jos maatalousyrittäjän työtulo muuttuu, vakuutusmaksu tarkistetaan työtulon muuttumisesta. Tarkistettu vakuutusmaksu peritään ensimmäisen kerran Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä eräpäivänä.

Työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1―3 momentissa tarkoitettuna eräpäivänä. Eräpäivään sovelletaan kuitenkin, mitä velkakirjalain (622/1947) 5 §:n 2 momentissa säädetään eräpäivän siirtymisestä.


2 a §
Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät

Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksun eräpäivät ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 15 päivä.

Jos vakuutus on voimassa enintään kuusi kuukautta, koko työeläkevakuutusmaksu voidaan periä kerralla Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä eräpäivänä.

Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kuluvalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan työeläkevakuutusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään, jos apurahansaaja vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain 12 a §:n 2 ja 3 momentin perusteella. Työeläkevakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi vakuutuksen päättyessä tai keskeytyessä maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:n 2 momentin mukaisesti.

Apurahansaajan ryhmähenkivakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi samanaikaisesti työeläkevakuutusmaksun kanssa.

Apurahansaajan työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivään sovelletaan, mitä velkakirjalain 5 §:n 2 momentissa säädetään eräpäivän siirtymisestä.

5 §
Valtion osuuden ennakko ja lopullinen määrä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä maatalousyrittäjän eläkelain 135 ja 135 a §:ssä tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö tarkistaa saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puoliskolle vahvistettujen ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta maksettavan ennakkoerän määrän viimeistään saman vuoden marraskuun 25 päivänä. Edellä tarkoitettuja toimenpiteitä varten Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.