1131/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta 5 päivänä joulukuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1182/2007) 2―4 § seuraavasti:

2 §
Valtion perusrahoitusosuuden ennakon maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään neljä arkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksettavien kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion perusrahoitusosuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään etuuksien maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä. Perusrahoitusosuuden ennakko kansaneläkelaissa tarkoitettujen toimintakulujen ja työkyvyttömyyden arviointikulujen kattamiseen maksetaan Kansaneläkelaitoksen arvioon perustuen kunkin kuukauden ensimmäisen etuusennakon yhteydessä.

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kalenterikuukautena maksettujen etuuksien ja kulujen yhteismäärän ja saman kuukauden ennakkojen erotus maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava erotus kansaneläkerahastoon viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä.

3 §
Valtion lisärahoitusosuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava valtion lisärahoitusosuuden ennakko kansaneläkerahastoon kunkin kuukauden 11 päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä. Ennakko tulee välittömästi tarkistaa, jos sen määrä on olennaisesti muuttunut.

4 §
Valtion lisärahoitusosuuden lopullisen määrän vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahvistetusta valtion lisärahoitusosuuden määrästä. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus on maksettava tai palautettava tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.