1107/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/1986) 9 §, 10 §:n 3 momentti ja 10 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1383/ 2003, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 913/1992 kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 § seuraavasti:

9 §

Rokotteen pistoksena saa antaa vain lääkäri sekä siihen asianmukaisen koulutuksen saanut muu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkärin valvonnassa.

10 §

Hiv-infektiosta tehdään tartuntatauti-ilmoitus tartunnan toteamishetkellä, taudin saavuttaessa AIDS-vaiheen ja potilaan kuollessa. Hiv-infektiosta tehtävään lääkärin tartuntatauti-ilmoitukseen sisällytetään arvio tartunta-ajasta ja -tavasta, kuolinsyystä sekä siitä, onko tartunnan saanut luovuttanut verta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi luovuttaa tietoja hiv-tartunnasta terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille vain ilman henkilön tunnistetietoja.

10 a §

Alueellisen lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteriin talletetaan tartuntatautilain 23 §:n 3 momentissa ja 23 a §:n 4 momentissa sekä tämän asetuksen 10 ja 10 b §:ssä tarkoitetut tiedot seuraavien mikrobien kantajista:

1) Escherichia coli tai Klebsiella pneumoniae, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille on alentunut (ESBL);

2) Metisilliinille/oksasilliinille resistentti Staphylococcus aureus (MRSA);

3) Vankomysiinille resistentit enterokokit (VRE); ja

4) Vankomysiinille resistentit stafylokokit.

13 §

Tartuntatautilain 23 c §:n 2 momentissa tarkoitettuja kunnan eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettavia tartuntatauteja ovat:

1) raivotauti (rabies) ja -epäily;

2) pernarutto ja -epäily;

3) bruselloosi -tartunta;

4) Mycobacterium bovis -tartunta;

5) Burkholderia (Pseudomonas) mallei -tartunta;

6) psittakoosi;

7) ehec -tartunta henkilöllä, joka on ollut kosketuksissa tuotantoeläimiin kotimaassa;

8) salmonella -tartunta, Q-kuume tai leptospiroosi henkilöllä, joka asuu tai työskentelee tuotantoeläintilalla;

9) trikinoosi;

10) botulismi ja -epäily.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Jari Keinänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.