1093/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 1 ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 497/2007, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviä ovat:

1) liikennejärjestelmien suunnittelu- ja kehittäminen;

2) liikenneverkkojen ylläpito ja kehittäminen;

3) tieliikenne sekä tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja koskevat asiat;

4) rautatieliikenne;

5) merenkulku ja muu vesiliikenne sekä satamat;

6) siviili-ilmailu ja lentopaikat;

7) henkilöliikennepalvelut sekä kysyntää ja tarjontaa koskevat asiat;

8) logistiikka ja liikenteen telematiikka;

9) liikenteen turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä vaarallisten aineiden kuljetukset;

10) ilmakehän tutkimus ja seuranta, sääpalvelut sekä fysikaalinen merentutkimus ja seuranta;

11) tietoyhteiskuntakehityksen yleiset edellytykset;

12) viestintäverkkojen, -palveluiden ja -markkinoiden yleiset toimintaedellytykset;

13) postitoiminnan ohjaus sekä sanomalehdistön tukeminen;

14) Yleisradio Oyj:tä koskevat asiat;

15) sähköisen kaupankäynnin ja muun verkkoliiketoiminnan yleiset edellytykset;

16) yksityisyyden suoja televiestinnässä ja televiestinnän tietoturva;

17) sähköisten allekirjoitusten kehittäminen sekä viestinnän ja tietotekniikan salaustuotteet;

18) kesäaikaa koskevat asiat.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, liikenne- ja viestintäministeriön osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Tiehallinto;

2) Merenkulkulaitos;

3) Ajoneuvohallintokeskus;

4) Ilmailuhallinto;

5) Ratahallintokeskus;

6) Rautatievirasto;

7) Viestintävirasto;

8) Ilmatieteen laitos;

9) Saimaan kanavan hoitokunta;

10) Ilmailulaitos;

11) Luotsausliikelaitos;

12) Varustamoliikelaitos;

13) Liikenneturva.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Pekka Plathan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.