1080/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) liitteenä oleva taulukko,

sellaisena kuin se on laissa 1174/2007, seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 202/2008
VaVM 29/2008
EV 200/2008
Neuvoston direktiivi 92/84/ETY (31992L0084); EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jan Vapaavuori

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
― yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
― yli 2,8 12. 23,60 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
― yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 5,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 125,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 5,5 mutta enintään 8 23. 184,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 8 mutta enintään 15 24. 257,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
― yli 15 mutta enintään 18 25. 257,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
― yli 1,2 mutta enintään 15 31. 312,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
― yli 15 mutta enintään 22 32. 515,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
― yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
― yli 2,8 45. 35,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Muut 46. 35,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.