1073/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2008

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun puolustusministeriön asetuksen (1444/2007) 2 § seuraavasti:

2 §
Päiväraha

Varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 4,40 euroa. Päiväraha on 180 päivää ylittävältä ajalta 7,30 euroa ja 270 päivää ylittävältä ajalta 10,20 euroa.

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 4,40 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta.

Ulkomaanpalveluksen ajalta 1 ja 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa korotetaan 10 eurolla kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä ulkomaankoulutusvuorokaudelta.

Päiväraha maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2008

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.