1065/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 125 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Vastuuvelkaan rinnastettavat erät

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on vastuuvelan lisäksi katettava:

1) työntekijän eläkelain (395/2006) 183 §:n ja yrittäjän eläkelain (1272/2006) 142 §:n mukaisesta eläkelaitosten keskinäisestä kustannusten selvittelystä johtuva velka;

2) vakuutusmaksuista johtuvat velat;

3) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 ja 135 a §:stä, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:stä, luopumiseläkelain (16/1974) 22 §:stä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 35 §:stä, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 38 §:stä, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 67 §:stä, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:stä ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:stä johtuva velka valtiolle;

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:stä johtuva velka Kansaneläkelaitokselle.

2 §
Vastuuvelasta vähennettävät erät

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelan bruttomäärästä vähennetään maatalousyrittäjän eläkelain 1 ja 1 a §:ssä tarkoitetun vakuutuksen vakuutusmaksut niiltä osin kuin niitä ei oteta huomioon maatalousyrittäjän eläkelain 135 §:n 1 momentin ja 135 a §:n 1 momentin mukaista Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kustannettavaa osuutta määrättäessä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1422/2006) Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa laskettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.