1062/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2003 ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (708/2003) 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 4) kohta ja 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä 4 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti ovat 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa asetuksessa (296/2008), seuraavasti:


4 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, kansainvälisten asiain yksikkö ja viestintäyksikkö. Niiden tehtävistä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä.


6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) viestintäjohtajalla, talousjohtajalla, luonnonsuojelujohtajalla, kehittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, ja muulla kuin edellä mainitulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, viestintäjohtajan, talousjohtajan, luonnonsuojelujohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Riitta Rainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.