1051/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 9 päivänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 4.2.4 ja 4.4 kohta ja liite 2:n 5, 6 ja 8 kohta, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 4.2.4 ja 4.4 kohta asetuksessa 1248/2007 ja liite 2:n 5, 6 ja 8 kohta asetuksessa 229/2008, sekä

lisätään liitteeseen 1 uusi 7 kohta, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2008 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2008 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa 17 lokakuuta 2008 alkaen. Liitteen 2 kohtaa 8 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.