962/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 22 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteen ohjauslaitteista 16 päivänä maaliskuuta 1982 annetun liikenneministeriön päätöksen (203/1982) 6 §:n 2 momentti ja 22 §:n merkkejä 671―684 koskeva kohta, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 384/1994, seuraavasti:

6 §

Suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää ajoradan yläpuolella, moottori- ja moottoriliikennetiellä sekä niihin liittyvillä tietyömailla. Suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää tietyön yhteydessä myös tienkohdassa, jossa suurin sallittu nopeus on 80 km/h tai suurempi.


22 §

Merkki 671. Moottoritien tunnus. Merkki 672. Moottoriliikennetien tunnus. Merkki 673. Lentoasema. Merkki 674. Autolautta. Merkki 675. Tavarasatama. Merkki 676. Teollisuusalue. Merkki 677. Pysäköinti. Merkki 677 a. Katettu pysäköinti. Merkki 678. Rautatieasema. Merkki 679. Linja-autoasema. Merkki 681. Tietyille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille tarkoitettu reitti. Merkki 682. Jalankulkijoille tarkoitettu reitti. Merkki 683. Vammaisille tarkoitettu reitti. Merkki 684. Vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitettu reitti.

Merkkejä 673, 674, 681 ja 683 käytetään siten, että tunnuksen kulkusuunta on kohteen sijainnin mukaan joko oikealle tai vasemmalle. Mikäli kohde sijaitsee risteyksestä suoraan eteenpäin, sijoitetaan tunnus siten, että kulkusuunta on vasemmalle, merkin 673 tunnus kuitenkin siten, että kulkusuunta on ylöspäin. Merkkien 677 ja 677 a yhteydessä voidaan vaihtuva pysäköintitilatieto esittää joko tekstillä "Tilaa" tai tekstillä "Tilaa" ja vapaiden paikkojen lukumäärää osoittavilla numeroilla. Mustalla pohjalla oleva teksti voi olla valkoinen, keltainen tai vihreä. Numerot voivat olla valkoisia tai keltaisia. Kun vapaita paikkoja ei ole tai alue on suljettu, voidaan käyttää valkoista, keltaista tai punaista tekstiä "Täynnä" tai "Suljettu".Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sellaista asetuksen voimaan tullessa käytössä olevaa pysäköinnin opastusmerkkiä, jonka yhteydessä on esitetty vaihtuva pysäköintitilatieto tämän asetuksen vaatimuksista poikkeavalla tavalla, saa kuitenkin käyttää vuoden 2013 loppuun.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Jussi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.