954/2008

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 26 päivänä helmikuuta 2002 annetun asetuksen (167/2002) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Valintayksiköt

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, opiskelijat voidaan ottaa seuraavien ammatillisten perustutkintojen osalta suorittamaan määrättyä koulutusohjelmaa;

1) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma sekä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma;

2) Kuvallisen ilmaisun perustutkinto: graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma sekä valokuvauksen koulutusohjelma;

3) Musiikkialan perustutkinto: musiikin koulutusohjelma, musiikkiteknologian koulutusohjelma sekä pianonvirityksen koulutusohjelma;

4) Liiketalouden perustutkinto: tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma;

5) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: vaatetuksen koulutusohjelma, tekstiilitekniikan koulutusohjelma, tekstiilihuollon koulutusohjelma ja jalkinealan koulutusohjelma;

6) Painoviestinnän perustutkinto: ulkoasun toteutuksen koulutusohjelma ja painotekniikan koulutusohjelma;

7) Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma;

8) Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma ja kivialan koulutusohjelma;

9) Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma;

10) Merenkulkualan perustutkinto: sähkökäytön koulutusohjelma;

11) Maatalousalan perustutkinto: eläintenhoidon koulutusohjelma ja turkistalouden koulutusohjelma;

12) Puutarhatalouden perustutkinto: viheralan koulutusohjelma;

13) Metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma ja metsäkoneasennuksen koulutusohjelma;

14) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelma;

15) Matkailualan perustutkinto: matkailupalvelujen koulutusohjelma sekä matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tämän asetuksen mukaisia opiskelijaksi ottamisen perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita heinäkuun 2009 jälkeen alkavaan koulutukseen.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon sekä musiikkialan perustutkinnon osalta asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Näiden tutkintojen osalta asetuksen mukaisia opiskelijaksi ottamisen perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita heinäkuun 2010 jälkeen alkavaan koulutukseen.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.