950/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä joulukuuta 2005 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (964/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaan tuloa vireille tulleisiin asioihin.

Helsingissä päivänä 12 joulukuuta 2008

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus N:o 950

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.