949/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Viestintäviraston eräistä maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1175/2005) 8 a § sekä 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1244/2007, seuraavasti:

8 a §
ENUM-tunnuksen rekisteröinti- ja vuosimaksu

ENUM-tunnuksella tarkoitetaan puhelinverkon numerosta tai numeroalueesta muodostettua verkkotunnusta. ENUM-tunnuksen rekisteröimisestä ja rekisteröintitietojen muuttamisesta peritään rekisteröintimaksu Viestintäviraston rekisteröintihetkellä myöntämien voimassaolevien ja myönnettävien ENUM-tunnusten kokonaismäärän mukaisesti:

ENUM-tunnusten kokonaismäärä, kpl Rekisteröintimaksu euroa/kpl
1 - 999 0,50
1 000 - 9 999 0,40
10 000 - 99 999 0,30
100 000 tai enemmän 0,10

Kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä voimassaolevista ENUM-tunnuksista peritään vuosimaksu Viestintäviraston myöntämien kalenterivuoden alussa voimassaolevien ENUM-tunnusten mukaisesti:

ENUM-tunnusten kokonaismäärä, kpl Vuosimaksu euroa/kpl
1 - 999 0,50
1 000 - 9 999 0,40
10 000 - 99 999 0,30
100 000 tai enemmän 0,10
9 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun verkkotunnuksen myöntämisestä, muutoksesta, siirrosta ja uudistamisesta yhdeksi vuodeksi peritään 15 euron suuruinen verkkotunnusmaksu. Verkkotunnuksen myöntämisestä, muutoksesta, siirrosta ja uudistamisesta kolmeksi vuodeksi peritään 41 euron suuruinen verkkotunnusmaksu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tämän asetuksen 9 §:n 1 momenttia sovelletaan 5 päivä tammikuuta 2009 alkaen.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.