861/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä joulukuuta 1996 annettuun kuntien valtionosuuslakiin (1147/1996) uusi 12 c § seuraavasti:

12 c §
Vuonna 2009 toteutettavien veronkevennysten huomioon ottaminen valtionosuuksissa

Vuoden 2009 verotuksessa toteutettavan työn verotuksen keventämisen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottamisen aiheuttamat verotulojen menetykset korvataan kunnille ensisijaisesti lisäämällä kunnille sosiaali- ja terveydenhuoltoon myönnettäviä valtionosuuksia siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetussa laissa (855/2008) säädetään.

Jos 1 momentissa tarkoitetun valtionosuuden lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen menetys on suurempi kuin 69,2 euroa asukasta kohden, lisätään kunnan yleistä valtionosuutta asukasta kohden euromäärällä, joka saadaan vähentämällä asukaskohtaisesta verotulojen menetyksestä 69,2 euroa asukasta kohden. Jos kunnan verotulojen menetys on pienempi kuin 69,2 euroa asukasta kohden, vähennetään kunnan yleisestä valtionosuudesta asukasta kohden euromäärä, joka saadaan vähentämällä 69,2 eurosta kunnan verotulojen menetys asukasta kohden. Yleisen valtionosuuden yhteenlasketut lisäykset ja vähennykset ovat koko maan tasolla yhtä suuret. Yleisen valtionosuuden muutosta laskettaessa sovelletaan vuoden 2007 verotustietoja sekä vuoden 2008 veroprosenttia ja asukaslukua.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 191/2008
HaVM 20/2008
EV 161/2008

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.