845/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan valtiovarainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 5 §:n 3 a kohta, sellaisena kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 9 kohta asetuksessa 1023/2007 ja 5 §:n 3 a kohta asetuksessa 58/2004, sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentin 8 kohta, 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 3 kohta,

sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 58/2004, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:


8) hallintoyksikkö.


4 §
Johtavat virkamiehet

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja ja valtioneuvoston controller -toiminnon päällikkönä valtioneuvoston controller.


5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) valtioneuvoston controllerilla ja apulaiscontrollerilla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Budjettineuvos
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.