821/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan kirjanpitovelvollisille lihan ostajille myöntää lihan kuljetusavustusta vuodelta 2008 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää tuotantopaikalta teurastamoon tai pienteurastamoon tapahtuviin nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin.

2 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymien pienteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja liha on tuotettu Lapin läänissä.

3 §
Avustuksen suuruus

Tukea maksetaan liitteen 1 mukaisesti, kuitenkin yhteensä enintään 190 000 euroa.

Jos hyväksyttävien hakemusten mukaiset avustukset yhteensä ylittävät 1 momentissa mainitun enimmäismäärän, maksettavaa tukea alennetaan ylittymisen suhteessa.

Jos avustuksen saajan tämän avustuksen perusteella ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2008.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Esa Hiiva

Liite 1

KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 38,26
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 38,26
C3-P4
Posio 67,06
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta P5:een kuuluvia osia 67,06
C4-P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (64/2008) liitteessä 1 tarkoitetut alueet 153,24

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.