744/2008

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 22 päivänä helmikuuta 2007 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (201/2007) liitteenä olevan maksutaulukon 5―7 ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 1138/2007, seuraavasti:

5 §
Hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 135 €
Lisämaksu jokaisesta viisi
ylittävästä suojavaatimuksesta 15 €
Uudelleenkäsittelymaksu 35 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu
neljäksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 40 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu
kahdeksi vuodeksi 135 €
Uudistamismaksun korotus 30 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 50 €
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeuslain 26 a §:n mukaan 250 €
Ratkaisumaksu patenttiyhteistyö sopimuksen sovellutussäännön 26bis.3 mukaan 250 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 15 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+
1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 250 €
Lausuntomaksu 70 €
Lykkäysmaksu 40 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €
Kansainväliset hyödyllisyysmallihakemukset
Maksu kansainvälisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta 135 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 15 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 80 €
Lähettämismaksu 135 €
6 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 215 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 290 €
Lisämaksu
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 80 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 215 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 235 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 270 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 330 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 355 €
Lisämaksu
luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 125 €
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 55 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 50 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60 €
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 155 €
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 50 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 10 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+
1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
7 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu 185 €
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 50 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 100 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50 €
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 45 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Uudistamismaksu ensimmäiseltä kerralta 275 €
toiselta kerralta 390 €
kolmannelta kerralta 420 €
neljänneltä kerralta 430 €
Lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 50 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 100 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50 €
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 50 €
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 45 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 185 €
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksu 60 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+
1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
13 §
Säätiörekisteriasiat
Todistukset ote, säännöt, tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä tilikaudelta) 10 €
diaaritodistus 5 €
Lupa- ja suostumusasiat
säätiön perustaminen 1680 €
säätiön lakkauttaminen 510 €
säätiön sulautuminen 510 €
säätiön sääntömuutosten vahvistaminen 510 €
poikkeuslupa (säätiölaki 9 §) 200 €
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 100 €
Muutoksenhakumaksu säätiön perustamislupaa, sääntöjen vahvistamista tai säätiörekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 150 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+
1 €/sivu

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Tämän asetuksen 5 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.