728/2008

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998, 716/2002, 1416/2004, 253/2007 ja 140/2008:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 16 088 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0–6-vuotiaat 6 082,42 749,19
7–64-vuotiaat 280,36 854,86
65–74-vuotiaat 824,64 2 018,90
75–84-vuotiaat 4 983,99 3 894,19
85 vuotta täyttäneet 13 865,52 6 759,33
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 545,75 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 49,78 euroa.

4 §

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 14,84 euroa.

5 §

Lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 41,93 euroa.

6 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 369,15 euroa.

7 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 993,97 euroa kunnan asukasta kohden.

8 §

Jollei valtion talousarviosta muuta johdu, valtionavustuksen määrä sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin on 25 900 000 euroa vuonna 2009. Tästä määrästä 23 770 000 euroa suunnataan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoon, 2 000 000 euroa pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen ja 130 000 euroa valmiustoiminnan ylläpidosta, valmiuskoulutuksesta ja katastrofitilanteissa avustustoimintaan osallistumisesta valtakunnallisille toimijoille aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamiseen.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Kansliapäällikkö
Kari Välimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.