646/2008

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008

Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun lain (841/2006) nojalla:

1 §
Menettely tulotarkastuksessa

Vapautensa menettäneen henkilöllisyys on tarkastettava henkilöllisyyden luotettavasti selvittävästä asiakirjasta tai muulla luotettavalla tavalla, jollei häntä entuudestaan tunneta.

Vapautensa menettäneeltä on tiedusteltava hänen mahdollisista sairauksistaan, lääkityksestään ja vammoistaan sekä muista seikoista, joilla voi olla vaikutusta säilytykseen.

2 §
Ruokahuolto

Jos vapauden menetys kestää yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia, vapautensa menettäneellä on oikeus kahteen ateriaan päivässä. Vähintään toisen aterioista on oltava lämmin.

Vapautensa menettäneelle voidaan muulloinkin tarvittaessa järjestää soveltuvaa ravintoa huomioon ottaen vapauden menetyksen ajankohta ja kestoaika.

Vapautensa menettäneelle on järjestettävä mahdollisuus saada raikasta vettä. Vapautensa menettäneen pyynnöstä hänelle on mahdollisuuksien mukaan annettava kuumaa vettä kahvin, teen tai muun kuuman juoman valmistamiseen.

3 §
Omaisuuden hallussapito

Vapautensa menettäneelle säilytystilaan mukaan annettava omaisuus on tarkastettava. Vapautensa menettäneen haltuun annettavat sähkölaitteet on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tarkastettaviksi.

Tarkastettu laite on sinetöitävä siten, ettei sitä voida sinettiä murtamatta tai poistamatta avata.

Vapautensa menettäneeltä talteen otettua omaisuutta on säilytettävä huolellisesti ja erillään muiden omaisuudesta. Vapautensa menettäneen pyynnöstä tai suostumuksella omaisuus voidaan luovuttaa hänen nimeämälleen henkilölle, ellei siihen ole laillista estettä.

4 §
Sitomiseen käytettävät välineet ja niiden käyttö

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 11 luvun 2 §:n 1 momentissa ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (645/2008) 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuina sitomiseen käytettävinä välineinä saadaan käyttää vain käyttöturvallisia, poliisin ylijohdon hyväksymiä välineitä.

Sitomisvälineiden käyttöön sovelletaan, mitä poliisin voimakeinojen käyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (979/2004) 4 §:n 3 momentissa säädetään.

5 §
Vartijoiden voimankäyttövälineet ja niiden käyttö

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 15 luvun 2 §:n 3 momentissa ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuina voimankäyttövälineinä saadaan käyttää vain käyttöturvallisia, poliisin ylijohdon hyväksymiä välineitä.

Voimankäyttövälineiden käyttöön sovelletaan, mitä poliisin voimakeinojen käyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n 2 momentissa säädetään.

6 §
Voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden koulutus

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 15 luvun 2 §:ssä ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n 1 momentissa tarkoitettujen voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden koulutukseen sovelletaan, mitä poliisin voimakeinojen käyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 5 §:ssä säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Poliisiylitarkastaja
Robin Lardot

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.