635/2008

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) liite 1 seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008

Kommission päätös 2008/689/EY (32008D0689); EYVL N:o L 225, 23.8.2008, s. 10

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2008

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Liite 1

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 5 §:ää

A. Lyijy seosaineena

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettavaksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
1. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja sinkitty teräs, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
2a) Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2005
2b) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2008
2c) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä
3. Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä
4a) Laakerikuoret ja helat Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2008
4b) Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissa 1. heinäkuuta 2011 ja sen jälkeen varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2011

B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettavaksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
5. Akut X
6. Tärinänvaimentimet X
7a) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellutusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2005
7b) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellutusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2006
7c) Käyttövoimajärjestelmäsovelluksissa käytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä 1. heinäkuuta 2009
8a) Elektroniikkakorttien ja muiden sähkösovellusten juote lasissa olevia sovelluksia lukuun ottamatta Ajoneuvot, jotka on tyyppihyväksytty ennen 31. joulukuuta 2010 ja niiden varaosat X (1)
8b) Lasissa olevien sähkösovellutusten juote Ajoneuvot, jotka on tyyppihyväksytty ennen 31. joulukuuta 2010 ja niiden varaosat X(2 )
9. Venttiilien istukat Ennen 1 heinäkuuta 2003 kehitetyt moottorityyppien varaosat
10. Sähköosat, jotka sisältävät lyijyä lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä hehkulamppujen ja sytytystulppien lasitteen lasia lukuun ottamatta X (3) (muissa osissa kuin moottoreiden pietsokomponenteissa)
11. Pyrotekniset sytyttimet Ennen 1. heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat

C. Kuusiarvoinen kromi

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettavaksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
12a) Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivä heinäkuuta 2007
12b) Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1. heinäkuuta 2008
13. Asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneet X

D. Elohopea

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettavaksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
14a) Ajovalosovellusten purkauslamput Ennen 1. heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
14b) Kojetaulun näyttövalaisimet Ennen 1. heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X

E. Kadmium

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään tunnistettavaksi 5 §:n 2 momentin mukaisesti
15. Sähköajoneuvojen akut 31. joulukuuta 2008 ja sen jälkeen varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 31 joulukuuta 2008

(1) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10 kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

(2) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10 kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla (muut osat paitsi moottoreiden pietso).

(3) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8 kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla (muut osat paitsi moottoreiden pietso).

Huomautukset:

- Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuusiarvoisen kromin ja elohopean esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

- Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, sallitaan rajoituksitta, koska tämä ei kuulu asetuksen 5 §:n 1 momentin soveltamisalaan.

- Sellaisiin varaosiin, jotka on saatettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 5 §:n 1 momenttia. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasauspainoihin, sähkömoottorien hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.