590/2008

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 1 päivänä helmikuuta 2005 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (75/2005) liitteestä 3 A numero 68,

muutetaan liitteessä 2 numero 1136, sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 562/2005, ja liitteessä 3 A numerot 45, 72, 73, 88 ja 89, sekä

lisätään liitteeseen 3 A numerot 102–184, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2008.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä liitteessä 3 A numerolla 102 mainitun aineen osalta markkinoille saattaminen on kiellettyä 16 päivästä marraskuuta 2008 lukien. Näiden valmisteiden myyminen ja muu luovuttaminen kuluttajalle on kiellettyä 16 päivästä helmikuuta 2009 lukien.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä liitteessä 3 A numerolla 45, 72, 73, 88, 89 ja 103–184 mainittujen aineiden osalta markkinoille saattaminen on kiellettyä 4 päivästä huhtikuuta 2009 lukien. Näiden valmisteiden myyminen ja muu luovuttaminen kuluttajalle on kiellettyä 4 päivästä lokakuuta 2009 lukien.

Komission direktiivit 2008/14/EY (32008L0014); EUVL N:o L 42, 16.2.2008, s. 43; 2008/42/EY (32008L0042); EUVL N:o L 93, 4.4.2008, s. 13

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Ylitarkastaja
Leila Vilhunen

Liitteet 2 ja 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.